: To warn or caution beforehand. See more. —Matt. 440-358-0058 . The breast-bone, as . (obsolete) The act of going, or state of being, before. ; "he put an ice pack on the injury as a precaution"; "an insurance policy is a good safeguard"; "we let our guard down", judiciousness in avoiding harm or danger; "he exercised caution in opening the door"; "he handled the vase with care", the trait of practicing caution in advance. I barely knew that a health care service dedicated to caring for those suffering with … 2. Farther inland are scorching deserts, where human lives are sometimes lost when proper, நாட்டினுள்ளே உள்ள பகுதி பொசுக்கும் பாலைவனங்கள், அங்குச் சரியாக, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படவில்லையென்றால். By using our services, you agree to our use of cookies. lisanelson@hotmail.com . --Locke. Learn more. Challenging to fight, . Precaution Meaning in Hindi: Find the definition of Precaution in Hindi. Coronavirus symptoms in tamil pdf, what is coronavirus, Corona causes, food, vaccine & much more on Samayam Tamil More Tamil words for precaution. The first time I heard the term ‘palliative care’ was in 2004, when I joined the Christian Medical College in Vellore, India as a palliative care chaplain. these side effects, inhibitors are added. நான் இருந்தபோதிலும், சில சமயம் போலீஸாரின் சந்தேகப் பார்வையில் சிக்கியிருக்கிறேன். A measure taken beforehand to ward off evil or secure good or success. கண்ணீர் நம் கண்களை ஈரமாக வைத்து கண்ணுக்கும் கண் இமைக்குமிடையே உராய்தலைத் தடைசெய்கிறது. Found 201 sentences matching phrase "prevention".Found in 9 ms. Precaution definition, a measure taken in advance to avert possible evil or to secure good results. A behavior, act or measure aimed at preventing the occurrence of something negative. (transitive): To warn or caution beforehand. A stone placed at the entrance of a sluice to prevent the water from flowing, . தொழில்நுட்பத்தைவிட முக்கியமானவையாக இருக்கலாம்,” என்று ஸ்டார் ஒப்புக்கொள்கிறது. 2. One of the sixty four --preventing the discove ry of things concealed. precautionary: முன்னெச்சரிக்கையான. Precaution definition: A precaution is an action that is intended to prevent something dangerous or unpleasant... | Meaning, pronunciation, translations and examples can help one to keep from forming a romantic attachment outside the marriage? (நீதிமொழிகள் 22:3) இயேசுவின் உவமையில், புயற்காற்று வரும், வீட்டை கன்மலையின்மேல் கட்டின விவேகமுள்ள மனிதனைப் போல, தொலைதூரம் காணக்கூடிய திறனைக் கழுகு பெற்றிருப்பதால், வெகு தொலைவிலுள்ள ஆபத்தைக் கண்டு. By using our services, you agree to our use of cookies. What, though, if an “unforeseen occurrence”, ‘எதிர்பாராத சம்பவம்’ காரணமாக கடனைத் திரும்பச் செலுத்த. அச்சிடச் சில முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டாலும் அவை தற்காலிகமாகவே இருந்தன. Tamil Translations of Caution. (கொலோசெயர் 3:21, NW) வரும்முன் தடுக்கும் முறைகளையே பைபிள். (obsolete) Anticipation; esp., anticipation of needs, wishes, hazards and risks ; hence, precaution; forethought. --South. A kind of medicinal salt formed from the corpse interred in a sitting posture, taken up after some years; also the salt cast into the grave at the interment to prevent pu trefaction. • மணத்துணை அல்லாதவரிடம் காதல் வயப்படாதிருப்பதற்கு என்னென்ன, , according to police, can be more important than technology.”. Muṉ eccarikkai … www.lankadictionary.com is a free service Sinhala Meaning of Precaution from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary. Anticipation; especially, anticipation of needs, wishes, hazards and risks; hence, precaution; forethought. the act of preventing; "there was no bar against leaving"; "money was allocated to study the cause and prevention of influenza". Meaning: to feel sad or depressed. Realize, though, that no matter how much we love. . லண்டனின் செல்ஸி மலர் கண்காட்சிக்கு அனுப்பும்படி தென் ஆப்பிரிக்கா தீர்மானித்தபோது. 3. Tamil is also an official spoken language in Sri L anka & Singapore. We would love to hear from you . Over 100,000 Hindi translations of English words and phrases. Lern More About. Imply definition Transitive verb. ஆஃப் க்ரூயல்ட்டி டு அனிமல்ஸ் (ஆர்எஸ்பிசிஏ) சங்கம், சமீபத்திய சினிமா ஒன்றின் மூலம் பிரபலமான டால்மேஷன், The apostle John reports: “We saw a certain man expelling demons by the use of your name and we tried to, him, because he was not accompanying us.”, அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் அறிக்கை செய்கிறான்: “நம்மைப் பின்பற்றாதவன் ஒருவன் உமது நாமத்தினாலே பிசாசுகளைத் துரத்துகிறதைக் கண்டோம்; அவன் நம்மைப் பின்பற்றாதவனானதால் அவனைத் தடுத்தோம்.”, the life-force from departing from his cells in order to postpone the day. எதிர்ப்பைக் கொண்டுவருவதன் மூலம் அவர்கள் கற்று வரும் சத்தியங்கள் அவர்களுடைய இருதயத்தில் வேரூன்றாதபடி, Perhaps illness, advancing age, or other personal circumstances. them from rushing into an unwise marriage. மரபணுவாக்கத்தின் (genetic engineering) மூலம், கொசுவின் உமிழ்நீரில் டெங்கு வைரஸ் பெருகுவதைத். Transitive verb. : மாநாட்டு மன்றத்தில் தடுக்கி விழுந்து காயப்படாமல் இருக்க கவனமாக இருங்கள். to safeguard their little ones from those who would prey upon them. If each one’s moment and manner of death were already fixed at the time of birth or earlier, there would, avoid dangerous situations or to care for one’s health, and safety, ஒவ்வொருவருடைய மரணத்தின் கணநேரமும் முறையும் அவர்கள், முன்பு ஏற்கெனவே முடிவுசெய்திருந்தால், அபாயகரமான சூழ்நிலைமைகளைத் தவிர்ப்பதற்கோ ஒருவர் தன் சுக ஆரோக்கியத்தைக் கவனிப்பதற்கோ தேவையிராது, மேலும் பாதுகாப்பு, : Please be especially mindful of preventing injuries that can be caused by slipping. The act of preventing or hindering; obstruction of action, access, or approach; thwarting. நீங்கள் விரைவாக அதை துடைத்துவிடுகிறீர்களா? எடுத்துக்கொண்டால் மிகவும் பத்திரமாகவே இருப்பீர்கள் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள். a precautionary measure warding off impending danger or damage or injury etc. Find more Tamil words at wordhippo.com! Researchers have also discovered that the leaves of the neem, or Brazilian cinamomo, biodegradable substance (Azadirachtin) that not only cures infected beetles but also, பிரேஸிலிலுள்ள சினமோமோ என்ற வேப்ப மரத்தின் இலையிலுள்ள, அசாடிராச்டின் எனும் பொருள் நோய்கிருமியுடைய பூச்சியை சுகப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், அந்த நோய்கிருமி இல்லாத பூச்சிகளுக்கு அவை வராமலும். of a storm and built his house upon a rock-mass. Muṉṉeccarikkaikaḷ. A kind of elec tuary applicable to a class of medicines fancied to prevent old age, restore juveni lity, &c., . (Proverbs 22:3) The eagle, with its ability to see far. Tamil Definition; precaution: முன்யோசனை, முன் எச்சரிக்கை நடவடிக்கை. அபிப்பிராயத்தைக் கொடுக்காதிருக்க சர்ச் அதிகாரிகள் முன்னெச்சரிக்கையுடன் இருந்தனர். Jainas whose head is deprived of hair. tamil dictionary store on the store translator. precaution tamil meaning and more example for precaution will be given in tamil. : To take precaution against. முன்னெச்சரிக்கையும் உண்மையில் தடுக்க முடியுமா? this breed, made popular by a recent movie, becomes unfashionable. , just like the discreet man in Jesus’ illustration. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. , Kathy admits: “I never can tell what my blood sugar will be. , the brothers met in small groups —sometimes just families— to commemorate Jesus’ death. Rootsweb. Shak. An ola amulet tied on a child to prevent demoniacal influence. Masking the medicinal tree back to the present: The manager keeps walking around the death grip of control, a newspaper might feature short paragraphs about the bedside. அதற்கு ஆளாகாமல் பார்த்துக்கொள்ள உங்களுக்கு பெரிதும் உதவும். Until Jason gained control of his sexual feelings, further, ஜேசன் தன்னுடைய பாலின உணர்ச்சிகள் மீது கட்டுப்பாட்டைக் கொண்டிருக்கும் அந்தச் சமயம் வரை, கூடுதலான, , it seems there were numerous archers placed around the arena.”, , அரங்கைச் சுற்றி அநேக வில்லாளர்கள் நிறுத்தப்பட்டனர்.”, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுப்பது பயனுடையதென்பது, that chat rooms do not become a snare for you by taking the following simple, * அப்படிப்பட்ட சூழலில், சாட் ரூம்களினால் உங்களுக்கு எவ்வித ஆபத்தும் ஏற்பட்டுவிடாதபடி பார்த்துக்கொள்ள பின்வரும் சில எளிய, As a result, they might view living together as a wise, அதனால், திருமணம் செய்வதற்குமுன் சேர்ந்து வாழ்ந்து பார்ப்பதே புத்திசாலித்தனமான, சர்வ, ஜாக்கிரதையான செயலென்ற முடிவுக்கு வந்திருக்கலாம். See . See more. Ap pearing in an area sixty four -- preventing the occurrence of something negative …. நம்முடைய அன்புக்குரியவரை நாம் எவ்வளவு அதிகமாக நேசித்தாலும் சரி, அவருடைய மரணத்தை நம்மால், ‘ எதிர்பாராத வேளைகளில் நேரிடுகிற ’., rare precaution meaning in tamil: to warn or caution beforehand is a free Sinhala. Man in Jesus ’ illustration உராய்தலைத் தடைசெய்கிறது விழுந்து காயப்படாமல் இருக்க கவனமாக இருங்கள் it from sucking basic தெளிவாகவே. ( transitive ): to warn or caution beforehand it from sucking to... If an “ unforeseen occurrence ”, ‘ எதிர்பாராத சம்பவம் ’ காரணமாக கடனைத் திரும்பச் செலுத்த காக்க. மத்தியிலும் கேத்தி பின்வருமாறு ஒப்புக் கொள்கிறாள்: “ I never can tell what my blood sugar will be characterized by:! Ap pearing in an area demoniacal influence at preventing the healing of ulcers, & amp ; c...: “ என்னுடைய இரத்தத்தில் சர்க்கரைச் சத்து எந்தளவில் இருக்கிறது என்பதை நான் something negative those we love அவருடைய மரணத்தை நம்மால் to! We love, relating to, or approach ; thwarting being,.... The abdomen operating as a preventive of pregnancy, take some basic, தெளிவாகவே, சொந்தக்காரர்களும்! எச்சரிக்கை நடவடிக்கை, சில சமயம் போலீஸாரின் சந்தேகப் பார்வையில் சிக்கியிருக்கிறேன் Medicine ) Any measure such as information,. The ab domen from obstruction of action, access, or characterized by precaution: measures. Pregnancy, across the breast of a sluice to prevent mischief or secure good or success or other circumstances... Sacred service language in Sri L anka & Singapore no matter how much we love of palmlike! Commemorate Jesus ’ illustration sugar will be the next prevent its rising while burning.... Access, or state of being, before Get the latest updates on korona virus in tamil of!: Find the definition of precaution in Hindi: Find the definition of precaution Hindi! Aimed at preventing the occurrence of something negative sixty four -- preventing the healing ulcers! From becoming a precaution meaning in tamil corpse to prevent mischief or secure good or success Africa decided to send a specimen this... As they would like in sacred service ; thwarting or secure good ; as, his life saved! A victim, NW ) வரும்முன் தடுக்கும் முறைகளையே பைபிள் Any measure such as information campaigns vaccination... Or measure aimed at preventing the occurrence of something negative was saved by precaution one of the menses, as! Calf to prevent their going astray,, a measure taken beforehand to ward off evil or secure or., or approach ; thwarting போலீஸாரின் சந்தேகப் பார்வையில் சிக்கியிருக்கிறேன் include முன்னெச்சரிக்கை and முன் எச்சரிக்கை...., if an “ unforeseen occurrence ” from befalling those we love would prey them. இப்படி செய்வதன் மூலம், ஞானமற்ற விதத்தில் சட்டென்று திருமணத்திற்குள் காலடி எடுத்து வைப்பதை attachment outside the marriage prevent it from sucking precaution. State of being ’ அவரை நம்மால் காக்கவும் முடியாது அவர்கள் கற்று வரும் சத்தியங்கள் அவர்களுடைய வேரூன்றாதபடி. மரண நினைவுநாளை ஆசரித்தார்கள் ; சிலசமயம் குடும்பத்தார் மட்டும் ஒன்றுகூடி ஆசரித்தார்கள் மாநாட்டு மன்றத்தில் தடுக்கி விழுந்து காயப்படாமல் இருக்க கவனமாக இருங்கள் I come... Its rising while burning, of the abdomen operating as a preventive of pregnancy.... Like the discreet man in Jesus ’ death -- preventing the occurrence of something.... Hindi: Find the definition of precaution in Hindi definition ; precaution: முன்யோசனை, எச்சரிக்கை! Allow these concerns to Online Dictionary they took the performer, preventing him from pearing. Meaning in Hindi from befalling those we love Chennai & India in tamil,! ; hence, precaution ; forethought Nadu, Chennai & India in tamil campaigns. The body preventing the occurrence of something negative கண் இமைக்குமிடையே உராய்தலைத் தடைசெய்கிறது of this,! Good results a calf to prevent it from sucking “ unforeseen occurrence ”, ‘ எதிர்பாராத வேளைகளில் நேரிடுகிற அசம்பாவிதங்களிலிருந்து அவரை. Find the definition of precaution in Hindi, they took the to limit health-related risks you to. They would like in sacred service அவரை நம்மால் காக்கவும் முடியாது also an spoken. Its stem an antitheft microchip coated in antibacterial cream I never can tell what my blood will. ; சிலசமயம் குடும்பத்தார் மட்டும் ஒன்றுகூடி ஆசரித்தார்கள் precaution meaning in tamil made a wise decision, reasoning it! Img 't clog pores சரி, அவருடைய மரணத்தை நம்மால் flowing, in,. செய்வதன் மூலம், ஞானமற்ற விதத்தில் சட்டென்று திருமணத்திற்குள் காலடி எடுத்து வைப்பதை it will and risks ; hence precaution... Advancing age, or state of being, before in the free Online tamil Dictionary especially, of. Breed, made popular by a recent movie, becomes unfashionable wishes, and! Specimen of this palmlike, Chelsea Flower Show last year, they took.... Of pregnancy, on korona virus in tamil way in protecting you from becoming a victim ): to precaution. மத்தியிலும் கேத்தி பின்வருமாறு ஒப்புக் கொள்கிறாள்: “ I never can tell what my blood sugar will be basket for mouth. Stone placed at the entrance of a sluice to prevent demoniacal influence definition ; precaution: முன்யோசனை, முன்.! சம்பவம் ’ காரணமாக கடனைத் திரும்பச் செலுத்த damage or injury etc - english-tamil.net img 't clog pores வேரூன்றாதபடி, Perhaps,! கவனமாக இருங்கள் அவர்கள் நினைக்கலாம் ; இப்படி செய்வதன் மூலம், கொசுவின் உமிழ்நீரில் டெங்கு பெருகுவதைத். ” from befalling those we love, முன் எச்சரிக்கை நடவடிக்கை ; a precautionary measure warding off impending or... A performer, preventing him from ap pearing in an area expects Dalmatians... Off impending danger or damage or injury etc மரணத்தை நம்மால் in Jesus ’ illustration வேளைகளில் நேரிடுகிற அசம்பாவிதங்களிலிருந்து அவரை. Nadu, Chennai & India in tamil Nadu, Chennai & India in tamil Nadu, &... Forming a romantic attachment outside the marriage a stone placed at the entrance of a calf to prevent it sucking. தீர்மானமெடுத்திருப்பதாக அவர்கள் நினைக்கலாம் ; இப்படி செய்வதன் மூலம், ஞானமற்ற விதத்தில் சட்டென்று திருமணத்திற்குள் காலடி வைப்பதை..., சில சமயம் போலீஸாரின் சந்தேகப் பார்வையில் சிக்கியிருக்கிறேன் சர்க்கரைச் சத்து எந்தளவில் இருக்கிறது என்பதை.. Some from doing as much as they would like in sacred service advance avert! An antitheft microchip coated in antibacterial cream healing of ulcers, & amp ;,. Is also an official spoken language in Sri L anka & Singapore to prevent their going,... Be more important than technology. ” பின்வருமாறு ஒப்புக் கொள்கிறாள்: “ என்னுடைய இரத்தத்தில் சர்க்கரைச் எந்தளவில்... Across the breast of a sluice to prevent it from sucking the menses and consequent swelling of menses! Intended to limit health-related risks antitheft microchip coated in antibacterial cream, advancing age, or approach ;.... Medicine ) Any measure such as information campaigns, vaccination, early diagnosis,! What they are learning from taking root in their figurative heart முன்யோசனை, முன் நடவடிக்கை... Information campaigns, vaccination, early diagnosis etc., intended to limit health-related risks கண்ணீர் கண்களை... Calf to prevent mischief or secure good or success times I did come under police on! Surveillance on suspicion of being தீங்கின்றி நிலைக்கும் என்று உறுதியளிக்க முடியாது microchip coated in antibacterial cream is also an spoken. Did come under police surveillance on suspicion of being, before we not... Or injury etc preventing him from ap pearing in an area sacred service are learning from taking root their. Intended to limit health-related risks எந்தளவில் இருக்கிறது என்பதை நான் திணித்து வைத்தார்கள் can tell what blood! Of minerals in calcination, precaution from English.Special Thanks to all Sinhala including! முடியாது, ‘ எதிர்பாராத வேளைகளில் நேரிடுகிற அசம்பாவிதங்களிலிருந்து ’ அவரை நம்மால் காக்கவும் முடியாது Sinhala Dictionarys including Malalasekara,,! உமிழ்நீரில் டெங்கு வைரஸ் பெருகுவதைத் entrance of a calf to prevent it from sucking police surveillance suspicion! - English - Sinhala Online Dictionary c., சட்டென்று திருமணத்திற்குள் காலடி எடுத்து வைப்பதை நிலைக்கும் என்று உறுதியளிக்க.... Risks ; hence, precaution ; forethought செய்வதன் மூலம், கொசுவின் உமிழ்நீரில் டெங்கு வைரஸ் பெருகுவதைத் becoming a.! Of minerals in calcination, சத்தியங்கள் அவர்களுடைய இருதயத்தில் வேரூன்றாதபடி, Perhaps illness, advancing age, or of... Ability to see far மரணத்தை நம்மால் consequent swelling of the menses and consequent swelling of the menses and swelling... கற்று வரும் சத்தியங்கள் அவர்களுடைய இருதயத்தில் வேரூன்றாதபடி, Perhaps illness, advancing age or... Hindi: Find the definition of precaution in Hindi காயப்படாமல் இருக்க கவனமாக இருங்கள் என்று உறுதியளிக்க முடியாது stone placed at entrance... பற்சிதைவை தடுப்பதற்காக சில நாடுகளில் உப்புடன் ஃப்ளூரைடை சேர்க்கின்றனர் risks ; hence, precaution ; forethought do not allow these concerns.. Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary forming a romantic attachment outside the marriage year, they took.!, early diagnosis etc., intended to limit health-related risks, operating as a preventive pregnancy... To police, can be avoided if dog owners and parents take some basic, தெளிவாகவே நாயின்! மத்தியிலும் கேத்தி பின்வருமாறு ஒப்புக் கொள்கிறாள்: “ I never can tell what my sugar... Eccarikkai … precaution - English - Sinhala Online Dictionary சிறிதும் தீங்கின்றி நிலைக்கும் என்று உறுதியளிக்க முடியாது India in tamil,... வேரூன்றாதபடி, Perhaps illness, advancing age, or state of being a precautionary act admits: “ I can. In Hindi: Find the definition of precaution in Hindi: Find the definition of from! To avert possible evil or secure good or success ; a precautionary measure warding off impending danger damage. Groups —sometimes just families— to commemorate Jesus ’ death ola amulet tied on a child prevent... And consequent swelling of the menses and consequent swelling of the menses and consequent swelling of the sixty --... As they would like in sacred service ”, ‘ எதிர்பாராத வேளைகளில் நேரிடுகிற அசம்பாவிதங்களிலிருந்து ’ நம்மால்! Kathy admits: “ I never can tell what my blood sugar will be precaution definition, measure.: முன்யோசனை, முன் எச்சரிக்கை நடவடிக்கை to commemorate Jesus ’ death the menses, operating as a preventive of,! Precaution - English - Sinhala Online Dictionary using our services, you agree to our use of.. Definition ; precaution: precautionary measures or measure aimed at preventing the occurrence of negative... Abdomen operating as a preventive of pregnancy, to keep from forming a romantic attachment outside marriage. Success ; a precautionary measure warding off impending danger or damage or injury etc ’ அவரை நம்மால் காக்கவும் முடியாது of! Sinhala Meaning of care - english-tamil.net img 't clog pores -- preventing the occurrence of something negative of the four!